ผลไม้ไหว้เจ้า ไหว้แล้วเฮง ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล

บทความนี้เสนอเกี่ยวกับ ผลไม้ไหว้เจ้า ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนโบราณที่ยึดหลักปฏิบัติสืบต่อกันมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไหว้เจ้าว่าเพราะเหตุใดจะต้องปฏิบัติเช่นนั้น ซึ่งคนสมัยใหม่ยึดแนวทางสืบต่อกันมาแต่ไม่รู้ถึงความหมายและคำสอน ด้วยเหตุนี้ บทความนี้ horoscope thaiza จะมาแนะนำ

ผลไม้ไหว้เจ้า ตามคติความเชื่อของชาวจีนโบราณว่ากันว่า การไหว้ผลต่อองค์เทพเทวดานั้น โดยทั่วไปแล้วจะต้องล้างและทำความสะอาด เนื่องจากการนำสิ่งของหรือผลไม้ไปให้ผู้อาวุโสหรือญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรวมทั้งองค์เทพเจ้านั้น ปกติที่สามัญชนปฏิบัติกันคือ ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยแสดงการให้ด้วยความเคารพนับถือและความบริสุทธิ์ใจที่จะให้จริงๆทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย เมื่อทำความสะอาดผลไม้เรียบร้อยแล้ว นำมาจัดเรียงในจานให้สวยงาม เว้นเสียแต่ผลไม้บางประเภทที่เช็ดหรือล้างไม่ได้ เช่น องุ่น กล้วย ผลไม้ที่นิยมนำมาไหว้จะใช้จำนวนคี่ 3-5-7-9 เพราะผลไม้ที่นำมาจัดวางในจานเป็นจำนวนคี่ จะดูสมดุลและสอดคล้องกับศสาสตร์ฮวงจุ้ย

การจัดวางผลไม้ไหว้เจ้า โดยปกติแล้วจะนำส่วนที่เป็นก้านของผลไม้นั้นๆหันไปทางองค์เทพ ด้วยเหตุที่ว่าคติความเชื่อของชาวจีนโบราณ เชื่อว่า การให้สิ่งของอะไรก็ตามแก่ผู้อื่น ควรจะหยิบยื่นให้ผู้รับสามารถหยิบจับได้ง่าย ผลไม้เมื่อมีหัว มีหาง ก็เป็นเช่นเดียวกันกับคน จะทำอะไรก็ตาม จะต้องมีเหตุผลรองรับ เช่น สัปปะรดที่ตั้งบูชามีหัว มีหางและจะต้องวางก้านหันไปทางองค์เทพ ผลไม้ไหว้เจ้าเป็นตัวแทนสิ่งมงคล ด้วยเหตุนี้ในพิธีการไหว้ครั้งใด ควรจะมีไว้เสมอ เพราะคือตัวแทนแห่งการขอพรจากเทพเจ้า

ดูดวง คลิกที่นี่

คติความเชื่อแบบคนโบราณ คลิกที่นี่

Related Posts