พญาเต่างอย จ.สกลนคร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอเลขเด็ดแม่นๆ

พญาเต่างอย เป็นรูปปั้นเต่ายักษ์ ตามประวัติและความเป็นมาของรูปปั้นนั้น ได้สร้างขึ้นในปี พุทธศักราช 2555 ราวกับเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอนี้ ซึ่งรูปปั้นพญาเต่างอย ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะ ริมน้ำพุง บ้านเต่างอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของบรรดานักเสี่ยงโชค เลขเด็ด หวยดัง จำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมมาขอหวยของบรรดานักเสี่ยงโชค ปี 2560

อ.เต่างอย เป็นอำเภอเล็กๆ อยู่ทางทิศใต้ของ จ.สกลนคร จากอำเภอเมืองเดินทางไปตามทางหลวงสายสกลนคร-นาแก 14 ก.ม. เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 12 ก.ม. ก็จะถึงอำเภอเต่างอย

ประวัติความเป็นมาของอำเภอนี้ ตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณ 400 ปี ไทยได้ทำสงครามกับลาวจนลาวพ่ายแพ้ จึงถูกกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทย เมื่อมาถึงบริเวณลำน้ำพุง ลำน้ำขนาดใหญ่และมีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณฝั่งแม่น้ำพุง ผู้คนสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่า มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมจึงได้ตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเต่างอย” ตามสถานที่พบเห็นเต่าที่กำลังลอยริมฝั่งแม่น้ำ เชื่อว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์

ดังนั้น สัญลักษณ์ของอำเภอนี้จึงเป็นความหมายของอำเภอเต่างอย คำว่า “เต่า” หมายถึง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ คำว่า “งอย” หมายถึงการยืนหรือนั่ง อยู่ในที่สูงกว่าระดับพื้นปกติ คำว่า “เต่างอย” จึงหมายถึง เต่าที่กำลังอยู่บนที่สูงเป็นริมตลิ่งหรือบนโขดหิน บริเวณท่าน้ำชาวบ้านสร้าง “วัดบ้านเต่างอย” เชื่อกันว่าหากใครไปเต่างอยแล้วกราบไหว้จะทำให้อายุยืน ตลอดจนมีโชคลาภ ดังนั้น ทุกวันจึงมีผู้เดินทางไปดูเต่างอยไม่เว้น เพื่อขอโชคลาภ เลขเด็ด พญาเต่างอย

ตรวจหวย คลิกที่นี่

สถานที่ขอหวย คลิกที่นี่

Related Posts